Msza Pasterska Henryka Miłka (1878 - 1943)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 marca 2019

20 stycznia 2018 r. o godzinie 17.00 w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Wawrzeńczycach rozpoczęła się uroczysta Liturgia, podczas której zabrzmiała Msza Pasterska skomponowana przez Henryka Miłka. Uroczystość współorganizowana była przez Fundację Maestro z Krakowa  i Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.

Mszą Pasterką i odsłonięciem tablicy pamiątkowej w kościele parafialnym w Wawrzeńczycach rozpoczęły się obchody Roku Henryka Miłka (1878 - 1943). Patronat honorowy nad uroczystością objęli: Starosta Krakowski Wojciech Pałka, Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Józef Rysak. Patronat medialny: Radio Kraków. Fundacja Maestro z Krakowa realizuje projekt "Miłek 2018" . Prezes Fundacji Wojciech Kucharski stara się przypomnieć w 2018 r. zapomnianego kompozytora, muzyka, autora wielu utworów religijnych, patriotycznych, ludowych Henryka Miłka z Wawrzeńczyc.

Z okazji przypadającej na ten rok 140 rocznicy urodzin Henryka Miłka w kościele parafialnym w Wawrzeńczycach wójt gminy Józef Rysak odsłonił tablicę pamiątkową a jej poświęcenia dokonał ojciec paulin Włodzimierz Ogorzałek z Jasnej Góry. Fundatorem tablicy był Samorząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Tablicę pamiątkową wykonała artystka, rzeźbiarka Aleksandra Śmietana z Warszawy, gdzie ukończyła studia na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Dyplom magisterski z rzeźby obroniła z wyróżnieniem w 2014 r. pod kierunkiem profesora Macieja Zychowicza. W 2016 r. ukończyła studia licencjackie na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z rzeźby pod tytułem "Bezimienna" obroniła w pracowni profesora Adama Myjaka. Na co dzień stara się przybliżać sztukę dzieciom.

Mszę św. Pasterską koncelebrował i homilię wygłosił ojciec Włodzimierz Ogorzałek z Jasnej Góry oraz ksiądz proboszcz parafii Wawrzeńczyce Andrzej Gawroński. Ojciec paulin mówił, że zakon ma zobowiązanie aby przez 200 lat modlić się za zakonników i wszystkich, którzy pracowali na rzecz zakonu i pielgrzymów. Henryk Miłek był jednym z nich, prowadził bowiem kapelę jasnogórską (1911 - 1914). Był jej ostatnim dyrygentem. Przed wojną kapela została rozwiązana, bo przybywało coraz mniej pielgrzymów, nie było środków na jej utrzymanie.

W czasie Mszy Pasterskiej zabrzmiała muzyka H. Miłka w wykonaniu Chóru Ars Cantandi Uniwersytetu Ekonomicznego z Wrocławia i organisty Filipa Presseisena, którzy po mszy św. zaprezentowali koncert kolęd autorstwa kompozytora z Wawrzeńczyc.

Kolejne koncerty będą w miejscowościach, z którymi Henryk Miłek był związany. Najbliższy planowany jest na 3 lutego 2018 r. o godzinie 19.00 w Bazylice Bożogrobców w Miechowie.