KGW w gminie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

           Koło Gospodyń Wiejskich to dobrowolna, samorządna i niezależna organizacja kobieca działająca głównie na terenach wiejskich.
Koła gospodyń wiejskich działają na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników oraz uchwalonych przez siebie regulaminów. Są one tworzone jako wyodrębnione jednostki organizacyjne kółek rolniczych i posiadają swoją reprezentację we wszystkich ich statutowych organach. We wsiach, w których nie działają kółka rolnicze, koła gospodyń wiejskich tworzone są jako samodzielne kółka rolnicze i w takim wypadku mogą posiadać osobowość prawną; istnieje także możliwość powołania koła gospodyń wiejskich w formie stowarzyszenia zwykłego lub rejestrowego.

            Pierwsze koła gospodyń powstały w Polsce 150 lat temu. Wówczas koła organizowały kursy szycia, gotowania oraz pieczenia, uczyły prowadzenia domu. Wspomagały ludzi w trudnej sytuacji i uczyły wzajemnej pomocy. Promowały sztukę ludową. Na przestrzeni lat KGW pielęgnowały polską tradycję i wywierały silny wpływ na rozwój polskiej wsi. W ostatnich latach można zauważyć wzrost aktywności kół gospodyń wiejskich. 

            Obecnie na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce działalność prowadzi 11 Kół Gospodyń Wiejskich tj. Dobranowice, Igołomia, Koźlica, Odwiśle, Rudno Górne (zawiesiło działalność), Stręgoborzyce, Tropiszów, Wawrzeńczyce, Złotniki, Zofipolu, Żydów, Pobiednik Mały. Najstarszym kołem działającym w gminie jest KGW z Dobranowic, które w 2016 r. świętuje jubileusz 50 lecia pracy. Najmłodszym kołem jest KGW z Pobiednika Małego, które postało w 2015 r.

            Kobiety zrzeszone w tej organizacji chętnie i z pełnym zaangażowaniem promują gminę na różnych imprezach regionalnych min. podczas Dożynek Powiatowych, Dni Powiatu Krakowskiego, na targach cepeliowskich, czy na wystawie AGRO - KRAK. Uczestniczą w kursach, biorą udział w konkursach promujących potrawy regionalne, zdobywając wyróżnienia i nagrody. Propagują zdrowy styl życia, zapraszają na pokazy i degustacje potraw, prezentując się na wszystkich imprezach kulturalnych na terenie naszej gminy. Są organizatorkami życia kulturalnego w swoich sołectwach, współpracują z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej, szkołami i młodzieżą w przygotowaniu lokalnych imprez, pikników czy festynów z okazji Dnia Dziecka, Dnia Babci i Dziadka, organizują Dni Seniora, Wigilię dla osób samotnych, dożynki lokalne. Miejscem prezentacji wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich jest coroczne Małopolskie Święto Warzyw organizowane na lotnisku w Pobiedniku Wielkim gdzie kobiety przygotowują promocję i degustację naszych regionalnych potraw w postaci wypieków, sałatek, bigosów, pierogów czy też tradycyjny "kociołek warzywny". Na dożynki parafialne kobiety wyplatają wieńce o różnej symbolice religijnej i współczesnej z zachowaniem tradycji naszego regionu, ponadto podtrzymują tradycję ludową tworząc zespoły śpiewacze i taneczne (krakowiak). Zabiegają o środki finansowe na wyposażenie swoich kuchni znajdujących się w remizach Ochotniczych Straży Pożarnych czy świetlicach wiejskich, dokonują zakupu regionalnych strojów krakowskich, aby godnie kultywować tradycje małopolskie.

             Od 2007 r. z okazji  Święta Kobiet (8 marca) organizowane jest Gminne Forum Kobiet, które jest okazją do podsumowania i docenienia pracy kobiet zrzeszonych w KGW. Pierwsze Forum zorganizowane zostało w Stręgoborzycach  z inicjatywy Pani Wandy Musiał.  Gospodarzem Forum każdego roku jest inne KGW. Są to cykliczne spotkania pięknej płci aktywnie działających na terenie gminy i poza nią. Oprócz przedstawicielek 11 KGW w Forum biorą udział panie sołtyski, radne, dyrektorzy placówek oświatowych, kierownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych.  W 2009 r. powołane Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach ma za zadanie koordynowanie i wspomaganie działalności KGW.

Wykaz Kół Gospodyń Wiejskich w gminie Igołomia- Wawrzeńczyce:

KGW Dobranowice  -  Przewodnicząca Maria Jagła 
KGW Igołomia - Przewodnicząca Jolanta Włodarczyk
KGW Koźlica - Przewodnicząca Alina Paluch 
KGW Rudno Górne - Edyta Rybak  (zawiesiło działalność)
KGW Stręgoborzyce - Przewodnicząca Eleonora Kusińska 
KGW Tropiszów - Przewodnicząca Lucyna Semper
KGW Wawrzeńczyce - Przewodnicząca Alicja Duda 
KGW Złotniki - Przewodnicząca Małgorzata Mietła 
KGW Żydów - Przewodnicząca Anna Migas 
KGW Odwiśle - Przewodnicząca Sabina Niemiec 
KGW Zofipole - Przewodnicząca Jolanta Chmiela 
KGW Pobiednik Mały & Wielki - Przewodnicząca Anna Dzięga 

 

Powołanie Gminnego Zarządu Kół Gospodyń Wiejskich

           27 maja 2015r.w Centrum Kultury i Promocji odbyło się spotkanie delegatek 12 KGW z terenu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce celem powołania Gminnego Zarządu Kół Gospodyń Wiejskich. Na początku zebrania prowadząca Joanna Murek przedstawiła porządek obrad, wyznaczyła protokolanta, którym została p. Aneta Dudziak – przedstawicielka KGW Pobiednik Mały. W spotkaniu uczestniczyły następujące panie reprezentujące poszczególne KGW: Zuzanna Stawinoga z KGW Igołomia, Julia Serafin KGW-Pobiednik Mały, Urszula Gas –KGW Tropiszów, Anna Kowalska-KGW Zofipole, Maria Jachimczyk- KGW Złotniki, Danuta Jordan- KGW Odwiśle, Maria Jagła- KGW Dobranowice, Eleonora Kusińska- KGW Stregoborzyce, Zofia Sasnal- KGW Żydów, Alicja Duda- KGW Wawrzeńczyce, Alina Paluch- KGW Koźlica, oraz dyrektor Centrum Kultury i Promocji Joanna Murek. W zebraniu zabrakło przedstawicielki reprezentującej KGW Rudno Górne. W głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrano i zatwierdzono Gminny Zarząd Kół Gospodyń Wiejskich. W skład zarządu weszły następujące panie. Przewodniczącą została p. Eleonora Kusińska, zastępcą przewodniczącej p. Zuzanna Stawinoga, funkcję skarbnika powierzono p. Annie Kowalskiej, sekretarzem została pani Zofia Sasnal. Wszystkie pozostałe panie weszły w skład zarządu, jako członkowie mający głos doradczy we wszystkich kwestiach związanych z działaniem gminnego zarządu. Cel działania, perspektywy na przyszłość, oraz sprawy dotyczące organizacji logistycznej (miejsca siedziby zarządu, terminarza spotkań, Strony www., itp.) zostaną ogłoszone w kolejnym terminie.

 

Skład Gminnego Zarządu Kół Gospodyń Wiejskich w Igołomi -Wawrzeńczycach:

Eleonora Kusińska               Przewodnicząca                    (KGW Stręgoborzyce)
Zuzanna Stawinoga            Zastępca Przewodniczącej     (KGW Igołomia)
Anna Kowalska                   Skarbnik                             (KGW Zofipole)
Zofia Sasnal                       Sekretarz                           (KGW Żydów)
Julia Serafin                       Członek                              (KGW Pobiednik Mały)
Urszula Gas                        Członek                              (KGW Tropiszów)
Maria Jachimczyk                Członek                               (KGW Złotniki)
Danuta Jordan                    Członek                               (KGW Odwiśle)
Maria Jagła                         Członek                               (KGW Dobranowice)
Alicja Duda                         Członek                               (KGW Wawrzeńczyce)
Alina Paluch                        Członek                               (KGW Koźlica)

 

 

Artykuły

Przejdź do - KGW Stręgoborzyce oraz KGW Żydów na rynku głównym w Krakowie
3 kwietnia 2024

KGW Stręgoborzyce oraz KGW Żydów na rynku głównym w Krakowie

W Wielką Sobotę dwa koła z terenu naszej Gminy udały się na rynek główny w Krakowie, gdzie uczestniczyły jako wystawcy stoiska Wielkanocnego.

Na stoisku nie zabrakło pyszności oferowanych przez nasze koła. Panie zabrały również rękodzieło zrobione przez Kadrę Centrum oraz członków Klubu Senior+ z Koźlicy.

Dziękujemy, KGW Stręgoborzyce oraz KGW Żydów, że w tak pracowitym czasie przedświątecznym znalazły Panie chęć i możliwości promowania naszej małej Ojczyzny.

Przejdź do - Konkurs TRADYCYJNE DANIE WIGILIJNE
18 grudnia 2023

Konkurs TRADYCYJNE DANIE WIGILIJNE

W Centrum Kultury i Promocji odbyło się zakończenie projektu Dziedzictwo Wigilijnego Stołu pod nadzorem Stowarzyszenia Folklorystycznego "Kuźnia"
W trakcie wydarzenia odbył się konkurs dedykowany dla KGW z przygotowania potrawy wigilijnej.
1️⃣ miejsce KGW Wawrzeńczyce
2️⃣miejsce KGW Zofipole
3️⃣miejsce KGW Złotniki
Wyróżnienie:
KGW Igołomia
Gratulacje pomysłu i wykonania. 
Dziękuję bardzo za udział w konkursie
KGW Stręgoborzyce, KGW Odwiśle oraz
KGW Tropiszów
Przejdź do - Wyjazd integracyjny dla Pań z  11 Kół Gospodyń Wiejskich działających w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce
Przejdź do - Gminny Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Kół Gospodyń Wiejskich należących do Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.
9 września 2022

Gminny Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Kół Gospodyń Wiejskich należących do Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.

W dniu 08.09.2022 w Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach odbył się Gminny Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Kół Gospodyń Wiejskich należących do Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Gośćmi byli prezes WZRKiOR pan Andrzej Harężlak , z-ca prezesa pan Bogdan Laskosz  oraz Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Pan Józef Rysak.  Zebranie prowadziła Pani Eleonora Kusińska przewodnicząca KGW Stręgoborzyce.

W trakcie obrad wyłoniono delegatki na Wojewódzki Zjazd KRiOR:

1. Pani Eleonora Kusińska – KGW Stręgoborzyce

2. Pani Alicja Duda – KGW Wawrzeńczyce

3. Pani Maria Jagła – KGW Dobranowice

Do zebranych przemówił Wójt Gminy Józef Rysak oraz Prezes Pan Andrzej Harężlak  przedstawiając zadania stojące przed związkiem .

W zjeździe udział wzięło 16 delegatek z siedmiu KGW z naszej gminy należących do KRiOR w Krakowie.

Życzeniami dalszej owocnej pracy w utrwalaniu tradycji i realizacji zadań statutowych zjazd zakończono.

Przejdź do - Wiosenny Festiwal Kulinarny
Przejdź do - Zebranie przdstawicielek KGW z gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
Przejdź do - Zapraszamy na zebranie członkiń KGW
Przejdź do - Byliśmy tam - Stół dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Małopolski
29 września 2021

Byliśmy tam - Stół dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Małopolski

Już na początku wakacji dokonaliśmy rezerwacji stołu na sesji wystawienniczej, pod nazwą Stół dziedzictwa kulturowego i kulinarnego. Z chwilą zabezpieczenia namiotu dla naszej reprezentacji zaczęły się konsultacje odnośnie potraw i składu osobowego, jaki miał się pojawić podczas wystawy.

Po spotkaniu przewodniczących KGW w naszej gminie ustalono poniższe menu:

 

Czytaj więcej o: Byliśmy tam - Stół dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Małopolski
Przejdź do - KONKURS DLA WSZYSTKICH KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH - KOWR
16 kwietnia 2021

KONKURS DLA WSZYSTKICH KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH - KOWR

W imieniu organizatowa (KOWR) zapraszamy do udziału nasze KGW

Przejdź do - Koła w czasie pandemi uczestniczyły w konkursie organizowanym przez KOWR
12 kwietnia 2021

Koła w czasie pandemi uczestniczyły w konkursie organizowanym przez KOWR

"MałoPolska smakuje na Wielkanoc"

Konkurs polegał na wykonaniu pracy, obejmującej łącznie prezentację i opracowanie rysu historycznego przepisu na regionalną potrawę, która jest tradycyjną potrawą wielkanocną, charakterystyczną dla regionu działania danego Koła Gospodyń Wiejskich oraz przygotowanie tejże potrawy wg. przepisu. Przygotowany posiłem musi być uwieczniony i zaprezentowanyna zdjęciu.

Czytaj więcej o: Koła w czasie pandemi uczestniczyły w konkursie organizowanym przez KOWR