Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Kochamy CKiP

Ferie z CKiP

Święto Narodowe

I miejsce na Dożynkach Powiatu Krakowskiego

Orkiestra Hejnał w Przegini

Dzień dziecka w CKiP dla najmłodszych

Odlotowe wakacje z CKiP 2019 r.

Nasi aktywni seniorzy

Promocja

Wycieczka KGW

Budynek CKiP

Zegar słoneczny

Stowarzyszenie KREATYWNIE AKTYWNI

 Stowarzyszenie KREATYWNIE AKTYWNI zostało zarejestrowane w KRS 15 czerwca 2021 roku. Organ sprawujący nadzór: Starosta Krakowski.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA:

Prezes Zarządu: Sandra Długajczyk

Wiceprezes Zarządu: Bartosz Buczek

Skarbnik: Monika Wilkosz

Sekretarz: Mateusz Samborek

Komisja Rewizyjna: Piotr Opiłka, Izabela Jamborska, Magdalena Drobniak

Adres e-mail: s.kreatywnieaktywni@gmail.com

Social media: https://www.facebook.com/stowarzyszeniekreatywnieaktywni

Cele działalności Stowarzyszenia:

 • inicjowanie i organizowanie działań w sferze kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego;
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot oraz społeczności lokalnych;
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 • promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy;
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych;
 • diagnozowanie zasobów i potrzeb społeczności lokalnych;
 • działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz działania w sferze sportu i rehabilitacji;
 • działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa;
 • organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia;
 • działalność na rzecz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom, osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • działalność charytatywna;
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • działalność na rzecz organizacji pozarządowych;
 • wspieranie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

 

 

Artykuły

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-07-01 08:49przez:
Opublikowano:2021-07-01 00:00przez:
Podmiot udostępniający: Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach
Odwiedziny:3188

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.