III Gminne Forum Kobiet w Tropiszowie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W sobotę 7 marca 2009 r. w budynku SP w Tropiszowie spotkały się aktywne społecznie kobiety z terenu całej gminy. Jest to już III Forum Kobiet w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce. Pierwsze miało miejsce w Stręgoborzycach, drugie w Złotnikach. Organizatorki, KGW w Tropiszowie, zaprosiły wszystkie aktywne kobiety z terenu naszej gminy. Najwięcej jak zwykle było pań z Kół Gospodyń Wiejskich (mamy 11 zarejestrowanych KGW). To miłe i bardzo uroczyste spotkanie odwiedzili między innymi: 

Marszałek województwa Wojciech Kozak
Poseł na sejm RP Wiesław Woda
Poseł na sejm RP Jacek Krupa
Prezes Kółek i Organizacji Rolniczych, Andrzej Harężlak, 
Kierownik Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Urszula Tarnówka, 
Prezes Powiatowego Zarządu Polskiego Stronnictwa Ludowego Bogdan Bogdali 

Padło mnóstwo ciepłych słów i serdecznych życzeń z ust gości oraz gospodarza gminy Wójta Józefa Rysaka. Koncert życzeń wyśpiewał dla kobiet chór Carmen szkolny z Igołomi, a przedstawiciele MODR z Karniowic zaprezentowali różne aranżacje stołów wielkanocnych. 

Dzisiejsze spotkanie Kół Gospodyń to dalsza praca na rzecz integracji lokalnej społeczności. Dzięki sprzyjającej atmosferze, dzięki wielu wspierającym działalność osobom i instytucjom Panie wiedzą, że ich działalność ma sens i jest potrzebna. Nasze koła wzbogacają się wciąż o nowe członkinie. Biorą udział w konkursach, przeglądach i imprezach lokalnych. Trzeba tu wymienić coroczny Gminny Konkurs Potraw Regionalnych podczas Małopolskiego Święta Warzyw, Dni Powiatu Krakowskiego, Dożynki Powiatowe, Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Organizują spotkania opłatkowe, spotkania z okazji Dnia Kobiet, pomagają w organizacji imprez lokalnych. Głównym celem ich działalności jest podtrzymywanie i kultywowanie tradycji, wciąż trwa kompletowanie strojów regionalnych w kołach. Panie chętnie uczestniczą w szkoleniach, kursach na temat zdobywania środków unijnych i pozarządowych. Panie nie zapominają o seniorach, młodzieży i dzieciach organizując dla nich spotkania, festyny, imprezy sportowe. Propagując zdrowy styl życia łączą tradycję z czasami współczesnymi poprzez pokazy i degustację potraw. 

Na spotkaniu poinformowano, że w dniu 26 lutego 2009 r. uchwałą Rada Gminy powołano do życia Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach. Jest nadzieja, że dzięki czynnemu udziałowi kobiet instytucja ta pozwoli na udział szerszego grona społeczności w życiu kulturowym gminy. Dla młodzieży i dzieci stworzone zostaną sprzyjające warunki do zagospodarowaniu czasu wolnego, rozwoju zainteresowań oraz twórczą, kreatywną działalność muzyczną, plastyczną itp. Jednak ta szeroka działalność CKiP będzie uzależniona od kapitalnego remontu Domu Ludowego w Wawrzeńczycach, gdzie będzie docelowa siedziba tej instytucji. 

Członkinie z KGW Tropiszów uatrakcyjniły spotkanie konkursami (na zdjęciu konkurs na zjedzenie ciastka bez użycia rąk, który wygrał strażak z Tropiszowa) i karaoke. Na koniec jak tradycja Forum Kobiet nakazuje było wspólne zdjęcie. 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie