Koło emerytów i rencistów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Starzy ludzie poruszają się wolniej,
ale wiedzą lepiej, dokąd
zmierzają. 


Może i wolniej podejmują decyzje,
ale ich decyzje są mądrzejsze. 

Może i wolniej myślą,
ale ich myśli są bardziej 
przenikliwe. 


Może i gorzej widzą,
ale ich wzrok sięga głębiej. 

Może i gorzej słyszą,
ale lepiej wiedzą,
czego w ogóle słuchać. 


Może i gorzej radzą sobie
z nowoczesną technologię,
ale więcej wiedzą 
o tajemnicy życia.

(publikacja Fundacji Pacific Institute Europe)

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów jest organizacją pozarządową, dobrowolną, samodzielną i neutralną pod względem politycznym. Działalność Związku jest oparta przede wszystkim na pracy społecznej.

Misja 
Działalność Związku jest oparta przede wszystkim na pracy społecznej ogółu jego członków. Nadrzędnym celem Związku jest poprawa warunków socjalno-bytowych emerytów, rencistów i inwalidów oraz pomoc w uczestniczeniu w życiu społecznym i współdziałaniu z organami władzy administracji publicznej, samorządowej jak też organizacjami społecznymi, gospodarczymi i spółdzielczymi. Organizowanie życia kulturalnego, reprezentowanie ich interesów wobec organów administracji publicznej.

Zarząd Gminnego Koła Emerytów i Rencistów w Igołomi-Wawrzeńczycach
Przewodniczący: Wacław Flesiński 
Sekretarz: Bożena Barwińska
Skarbnik: Krystyna Zabrzeńska 

Siedziba Zarządu: Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach 
Adres: 32-125 Wawrzeńczyce 160 
Telefon: 12 287 - 40 10
e-mail: ckip@poczta.onet.plCele działalności Koła
- zrzeszanie emerytów i rencistów z terenu gminy
- umacnianie więzi emerytów i rencistów
- organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji
- wyjazdy integracyjne, wycieczki 
- poprawa warunków socjalno-bytowych
- reprezentowanie interesów emerytów i rencistów wobec organów administracji samorządowej i państwowej
- uczestniczenie w życiu społecznym 


 

W dniu 3 grudnia 2017r. Koło Emerytów i Rencistów nr 8 przeprowadziło zebranie sprawozdawczo – wyborcze. Podczas spotkania przedstawiono roczne sprawozdanie z działalności Koła oraz przeprowadzono wybory do Zarządu KERiI.

Koło Emerytów i Rencistów nr 8 zmieniło swoje władze. Obecny Przewodniczący Pan Wacław Flesiński nie kandydował na kolejną kadencje – został honorowym członkiem. Wójt Gminy Józef Rysak podziękował Przewodniczącemu Wacławowi Flesińskiemu za te prawie 6 lat (od lutego 2012) prowadzenia Koła po reaktywacji.

Obecny Zarząd:

Bożena Barwińska – Przewodnicząca

Ewa Paluch – Z-ca przewodniczącego

Krystyna Zabrzeńska – Skarbnik

Zofia Kawecka-Wilk – Sekretarz

Maria Jachimczyk - Członek

Zarząd przyjmuje strony w każdy poniedziałek od godz. 8.00 - 12.00 w Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach. W tym dniu udzielane są informacje oraz można dokonać wpłat składek członkowskich w kwocie 30 zł na rok. Wstępujący nowi członkowie do koła wpłacają dodatkowo 3,00 zł wpisowe i 5,00 zł za książeczkę członkowską. 
Gminne Koło Emerytów i Rencistów zostało reaktywowane 5 lutego 2012 r. W tym dniu odbyło się w budynku Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach zebranie założycielskie i wybrano Zarząd Koła. 
Koło Emerytów i Rencistów nr 8 przynależało do Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Krakowie - Nowa Huta os. Albertyńskie 6. , a od roku 2014 należymy do Okręgu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Proszowicach.
Aktualnie Koło liczy 100 członków. 

 

Artykuły

Przejdź do - Dzień Kobiet 2022
Przejdź do - Wycieczka do Trójmiasta
Przejdź do - Zapisy na wycieczki
9 lipca 2021

Zapisy na wycieczki

Zarząd UTW oraz Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów ogłasza możliwość zapisów na prezentowane wycieczki:
1. Trójmiasto
2. Świętokrzyskie czaruje
(szczegółowy program prezentujemy w ofercie biura)
ZAPISY W PONIEDZIAŁEK TJ. 12.07.2021 W godz. 9:00-11:00 w budynku Centrum Kultury.
Zapraszamy
Przejdź do - WYCIECZKA
17 czerwca 2021

WYCIECZKA

Wyjazd seniorów z Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów z gminy Igołomia-Wawrzeńcyce na Farmę Motyli "MOTYLARNIA" w Czaplach Wielkich odbędzie się 20 czerwca 2021 (niedziela).

Wyjazd: z Igołomi - 11.00

            ze Złotnik - 11.15

            z Wawrzeńczyc - 11.30

Koszt wycieczki: 60zł

Przejdź do - Udany Kulig seniorów
8 marca 2021

Udany Kulig seniorów

W dniach 27 i 28 Lutego chętna grupa seniorów z naszej Gminy wyjechała na Kulig w Bieszczady.

Czytaj więcej o: Udany Kulig seniorów
18 października 2020

„Bezpieczny Senior”

Przejdź do -  II Ogólnopolskie Mistrzostwa Seniorów w Speed-ballu 4.X 2020 w Myślenicach. SENIORZY W GRZE
5 października 2020

Wczasy nad morzem

W połowie września senioray z naszego Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów wyjechali nad polskie morze.

Czytaj więcej o: Wczasy nad morzem
28 września 2020

Wycieczka

5 września 2020r. grupa seniorów z Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów z gminy Igołomia-Wawrzeńczyce wybrali się na wycieczkę do Starego Sącza, Kamiennej i Krynicy. 

Czytaj więcej o: Wycieczka
Przejdź do - Wycieczka na baseny termalne