Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Hejnał z Igołomi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gminna Orkiestra dęta "Hejnał" to zespół ludzi, których łączy pasja do muzyki oraz pozytywna energia płynąca z dźwięków instrumentów dętych. 

Osoby funkcyjne orkiestry: 
Prezes: Ryszard Motylski 
zam. Odwiśle, telefon 608-240-588

Kapelmistrz: Patryk Mietła
Opiekunem orkiestry z ramienia gminy jest Pani Agnieszka Wawrzeń - dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach
Zarząd, kapelmistrz i dyrektor Centrum Kultury i Promocji zapraszają wszystkich chętnych, entuzjastów do wspólnej nauki i muzykowania w naszej orkiestrze "Hejnał". 

Historia
Orkiestra dęta "HEJNAŁ" w Igołomi powstała w 1929r. Założycielami orkiestry był kapelmistrz Jan Mroczek oraz proboszcz parafii NMP w Igołomi ksiądz Wincenty Piątkiewicz. Od 1936r. do 1994 orkiestrę prowadził Jan Głowa jako instruktor kategorii II ze specjalnością orkiestra dęta. Od 1994 r. do 2002 r. orkiestrą kierował Ryszard Motylski jako prezes, uzupełniał i naprawiał instrumenty oraz przygotowywał orkiestrę do występów. W 2002 r. gmina Urząd Gminy zatrudnił kapelmistrza Pana mgr Tadeusza Porębę, który dyrygował orkiestrą do końca 2018r.

Bieżąca działalność 
Od chwili powstania po dziś dzień Orkiestra regularnie i wielokrotnie występuje na uroczystościach gminnych, kościelnych, strażackich i okazjonalnych. Posiada bogaty repertuar utworów: patriotycznych, religijnych, marszowych, rozrywkowych i regionalnych. W ostatnich latach Orkiestra prezentowała się: 
- w roku 2004 i 2005 na I i II Dniach Powiatu Krakowskiego na Placu Aksentowicza w Krakowie
- w latach 2004 - 2006 na Dożynkach Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w Dobranowicach, Igołomi i Wawrzeńczycach, 
- w latach 2007 - 2013 koncertowała na Małopolskim Święcie Warzyw w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce
- każdego roku uczestniczy w święcie strażaków dniu święta ich patrona św. Floriana prowadząc brać strażacką na uroczystą mszę i koncertując z tej okazji
- 2007 r. koncert orkiestry w pałacu w Igołomi z okazji obchodów IX Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego 
- w 2007r. udział w inauguracji Małopolskiego Roku Szkolnego 2007/2008 połączonej otwarciem sali gimnastycznej przy Gminnym Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach
- 2010 r. - prezentacja na Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 2010/2011 wraz z uroczystym oddaniem do użytkowania sali gimnastycznej przy Gminnym Centrum Edukacji w Igołomi 
- od 2010 r. orkiestra koncertuje na corocznym "Pikniku Integracyjnym" w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Pobiedniku Małym 
- 2013 r. udział w uroczystym oddaniu do użytkowania budynku Centrum Aktywności Społecznej (Dom Strażaka) w Tropiszowie

Orkiestra czynnie uczestniczy i uświetnia uroczystości kościelne: procesja Bożego Ciała, Pasterka, Rezurekcja, odpust parafialny.

Próby orkiestry 
Zajęcia, ćwiczenia, próby pod kierunkiem kapelmistrza Tadeusza Poręby odbywają się w każdą niedzielę od godziny 11.00. Miejscem spotkań jest "salka orkiestry" w centrum Igołomi (przy sklepie "Dana"). 
Prowadzony jest ciągły nabór chętnych do orkiestry. Orkiestra zaprasza osoby młode, dorosłe, zarówno kobiety i mężczyzn. Chętnie do zespołu zapraszamy młodzież szkolną. Członkowie orkiestry mają zapewniają instrumenty, stroje i miłą atmosferę a w przyszłości dużo wrażeń ze wspólnych występów. 
Orkiestra daje możliwości uczestniczenia w życiu artystycznym lokalnej społeczności, daje możliwość prezentowania umiejętności na forum gminy. 
Udział w próbach i koncertach pozwala na doskonalenie umiejętności muzycznych i realizowania swoich zainteresowań. 

Skład orkiestry dętej "Hejnał"
Orkiestra liczy od 20 do 25 członków. Jest skład jest zmienny z przyczyn osobistych i rodzinnych. 
Do końca roku 2018 Kapelmistrz Tadeusz Poręba - każdy rodzaj instrumentu.
1. Ryszard Motylski - tenor
2. Paluch Piotr - klarnet
3. Józef Nowak - saksofon
4. Daniel Paluch - klarnet
5. Anna Czarek - werbel
6. Piotr Caba - alt
7. Sławomir Dziza -alt
8. Sylwia Marszałek - alt
9. Daniel Kubler - trąbka
10. Stanisław Wilk - trąbka
11. Krzysztof Wójcik - trąbka
12. Andrzej Jazgar - trąbka
13. Mateusz Kubler - trąbka
14. Kazimierz Gas - tenor
15. Dariusz Kwiatek - tenor
16. Jacek Paluch - tenor
17. Jacek Wilk - bas F
18. Józef Adamczyk - bas B
19. Judyta Paluch - werbel
20. Zbigniew Łoboda - bęben
21. Łukasz Nowak - klarnet

Od stycznia 2019 r. kapelmistrzem Orkiestry został Pan Patryk Mietła.

NASZA GMINNA ORKIESTRA JEST JUŻ STOWARZYSZENIEM

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 05.11.2020r.

Data dokonania wpisu do rejestru: 12.11.2020r.

Nazwa: Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Hejnał z Igołomi

Siedziba: Igołomia 257a

adres poczty elektronicznej: orkiestra.igolomia@gmail.com

Statut z dnia: 29 WRZEŚNIA 2020r.

Organ sprawujący nadzór: Starosta Powiatu Krakowskiego

Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu (sposób reprezentacji): ZARZĄD (dwóch członków działających łącznie)

ZARZĄD TWORZĄ:

PREZES - Pan Daniel Kübler

SEKRETARZ - Pan Wiktor Kućka

SKARBNIK - Pani Monika Maro

KOMISJĘ REWIZYJNĄ TWORZĄ: Pan Dariusz Kwiatek, Pan Józef Adamczyk, Pan Ryszard Motylski, Pan Piotr Paluch

CEL STOWARZYSZENIA: Wzbudzanie zainteresowań artystycznych, muzycznych i folklorystycznych, popularyzacja muzyki w środowisku wiejskim oraz tworzenie dostępu do wszystkich wartości dóbr kultury współczesnej.

 

Artykuły

Przejdź do - Nowe instrumenty dla członków Orkiestry Dętej z Igołomi
Przejdź do - Udział Orkiestry Gminnej na Uroczystości odpustowej Parafii Pobiednik Mały
25 kwietnia 2022

Udział Orkiestry Gminnej na Uroczystości odpustowej Parafii Pobiednik Mały

Gminna orkiestra Dęta Hejnał z Igołomi uświetniała zazwyczaj uroczystości odpustowe tylko w Parafii Igołomia. 

W tym roku, w dniu 24.04.2022r. Odpust w Pobiedniku Małym był hucznie odprawiany dzięki wysiłkom naszych muzyków.

Cieszymy się, że inne Parafie również doceniają piękne melodie wygrywane przez znaną wszystkim w naszej gminie orkiestrę Hejnał

30 grudnia 2021

Uświetnianie uroczystości w Kościele w Igołomi w roku 2021

Gminna orkiestra Hejnał z Igołomi chętnie gra koncerty na terenie całej naszej Gminy. Nie jest jednak tajemnicą, że Kościół w Igołomi to miejsce, w którym orkiestra od niepamiętnych czasów uświetnia wszystkie najwazniejsze uroczystości. Zapewne nie bez znaczenia jest skład orkiestry - to przewaga osób z Parafii w Igołomi. Mamy zatem możliwość częstszego słuchania koncertów naszej pięknie brzmiącej orkiestry.

W roku 2021 tradycyjnie orkiestra uświetniła:

Kwiecień - Rezurekcja w Kościele w Igołomi

Czerwiec - Uroczystość Bożego Ciała oraz Odpust w Parafii

Grudzień - Pasterka w Kościele w Igołomi

Przejdź do - Kolejny raz Uświetnili naszą Państwową Uroczystość
12 listopada 2021

Kolejny raz Uświetnili naszą Państwową Uroczystość

W dniu 11 Listopada podczas obchodów Święta Niepodległości nasza Gminna orkiestra zagrała partriotyczny koncert w kościele w Dobranowicach i uświetniła dalszą część uroczystości podczas Mszy Świętej oraz Uroczystych obchodów na Cmentarzu.

 

Dziękujemy

Przejdź do - Gościnny koncert na Dożynkach parafialnych w Złotnikach
30 sierpnia 2021

Gościnny koncert na Dożynkach parafialnych w Złotnikach

Orkiestra Dęta Hejnał z Igołomi zaprezentowała swoje umiejętności podczas Dożynek Parafialnych organizowanych przez Sołectwo Złotniki.

Przejdź do - Udział w XXII Małopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych
21 czerwca 2021

Udział w XXII Małopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych

W roku 2021 po raz pierwszy impreza nie miała charakteru konkursu, tylko przeglądu. Organizatorzy słusznie przyznali, że w tych trudnych czasach integracja i prezentacja swoich umiejętności jest ważniejsza niż oceny jurorskie. Postanowi docenić fakt, że orkiestry działają i pracują nad nowym repertuarem.

W dniu 20.06.2021r. na Festiwalu wystąpiło 20 orkiestr. Nasza swój występ miała zaplanowany na godzinę 11:25

Prezentujemy oryginalny plakat promujący wydarzenie, organizatorem którego było CKiP w Michałowicach

8 marca 2021

Nasza Gminna Orkiestra jest już STOWARZYSZENIEM

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 05.11.2020r.

Data dokonania wpisu do rejestru: 12.11.2020r.

Nazwa: Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Hejnał z Igołomi

Siedziba: Igołomia 257a

 

Czytaj więcej o: Nasza Gminna Orkiestra jest już STOWARZYSZENIEM
Przejdź do - Spotkanie integracyjne Stowarzyszeń
2 marca 2020

Spotkanie integracyjne Stowarzyszeń

W dniu 29.02.2020 roku w remizie w Igołomi odbyło się uroczyste spotkanie integracyjne wszystkich stowarzyszeń z miejscowości Igołomia. Uroczystość rozpoczęła inicjatorka spotkania Pani sołtys Zuzanna Stawinoga. Przywitała wszystkich serdecznie i przedstawiła ważny powód spotkania, czyli pielęgnowanie więzi i współpracy między uczestnikami spotkania, którzy reprezentowali w tym dniu swoje organizacje.

Czytaj więcej o: Spotkanie integracyjne Stowarzyszeń
Przejdź do - IV Gminny Wieczór Kolęd i Pastorałek
14 stycznia 2020

IV Gminny Wieczór Kolęd i Pastorałek

Podczas uroczystości i przedstawianej słownej opowieści świątecznej "Było to dawno", Gminna Orkiestra Hejnał w asyście zaproszonych instrumentalistów z orkiestry w Przegini zagrała przepiękne kolędy oraz utwory świąteczne. Obie te grupy w minionym roku świętowały swoje piękne Jubileusze i są pod batutą Pana Patryka Mietła - kapelmistrza. Orkiestra zachwyciła publiczność przepięknym wykonaniem wszystkich utworów. Do współpracy w tym dniu nasza gminna grupa instrumentalistów zaprosiła wokalistkę Gabrielę Migdał, która wyśpiewała wybrane kolędy.