Aktywne Koło Gospodyń i mieszkańcy Koźlicy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wieś Koźlica jest jedną z mniejszych miejscowości w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce ale w ostatnich latach dzięki aktywności Pań z Koła Gospodyń Wiejskich i wsparciu Urzędu Gminy  wiele się tu zmieniło. 

Dzięki pozyskaniu środków z UE zmieniła  wygląd i funkcjonalność świetlica  wiejska .  Obok świetlicy  powstał plac zabaw i boisko sportowe.  Teraz Koło Gospodyń Wiejskich, Rada Sołecka, mieszkańcy  mają do dyspozycji piękny, ocieplony budynek a rodzice  wraz z dziećmi mogą aktywnie spędzać wolny czas .

Przypominamy historię realizacji zadań:

1. W 2012 r. w ramach wdrażania strategii rozwoju dla małych projektów (LGD Korona Północnego Krakowa) Koło Gospodyń Wiejskich z Koźlicy otrzymało dofinansowanie na realizację zadania "Remont dachu świetlicy wiejskiej" tj. wymiana dachu (z eternitu na blachę), docieplenie stropu, wymiana rynien. Koszt zadania: 36 061 zł. , dofinansowanie z Unii Europejskiej : 25 000 zł.

2. W 2013 r. w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" poprzez LGD (Lokalna Grupa Działania) Korona Północnego Krakowa gmina realizowała zadanie w kilku miejscowościach (7) pod nazwą "Budowa stref rekreacyjno-sportowych w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce". W ramach tej inwestycji przy świetlicy wiejskiej w Koźlicy powstało boisko do piłki nożnej wraz z wyposażeniem . Koszt zadania wyniósł: 69 917 zł. , dofinansowanie unijne 50% kosztów.

3. W 2014 r. Koło Gospodyń Wiejskich  z pomocą Urzędu Gminy realizuje kolejne zadania pod nazwą "Budowa placu zabaw w Koźlicy". Celem projektu było stworzenie ogólnodostępnego placu zabaw, który umożliwi rodzinom  z dziećmi bezpiecznie i zdrowo spędzać wolny czas. Taki plac zabaw powstał przy budynku świetlicy wiejskiej. Na przedmiotowe zadanie KGW pozyskało środki z UE poprzez Lokalną Grupę Działania (LGD) Korona Północnego Krakowa  w wysokości: 23 920 zł. Całkowity koszt zadania: 29 900 zł.

4. Ostatnim etapem była "termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej"  poprzez docieplenie ścian, wymiana okien, wykończenie elewacji. Koszt tego etapu prac wyniósł: 78 816 zł. Na przedmiotowe zadanie gmina pozyskała preferencyjną pożyczkę w części umarzalną (40%) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie zrealizowane było w 2014 r. 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie