5 marca 2016r. X Gminne Forum Kobiet w Dobranowicach

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 marca 2016

Stało się już tradycją, że z okazji Święta Kobiet w gminie Igołomia - Wawrzeńczyce organizowane jest Forum Kobiet, które odbyło się 5 marca 2016r. w Dobranowicach.

 To Forum było szczególne, bo jubileuszowe "dziesiąte". Dlatego też gospodarzami święta były Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Dobranowicach. Jest to Koło o najdłuższej historii, najdłużej działające i o największych sukcesach. Gminne Forum Kobiet daje możliwość integracji kobiet wiejskich oraz jest wspaniałym narzędziem promocji działalności Kół Gospodyń Wiejskich i kultywowanych przez nich tradycji. Współorganizatorem Forum było Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, a wśród nich nie zabrakło gospodarza -Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Józefa Rysaka, Poseł na Sejm RP Lidii Gądek, Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Wojciecha Kozaka, przewodniczącej Małopolskich Kół Gospodyń Wiejskich Marii Łakomej, Prezesa Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Krakowie Andrzeja Harężlaka, Z-cy Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach Zbigniewa Tomaszka, Wiceprezes Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa Barbary Kawy, Przewodniczącego Rady Gminy Stefana Nawrota, Zastępcy Wójta Gminy Henryka Jończyka, Skarbnika Urzędu Gminy Adama Grudnia, Przewodniczącego Gminnego Koła PO Konrada Szymachy, Prezesa Gminnego Zarządu PSL Andrzeja Gurdy. Na Forum przybyły przedstawicielki płci pięknej z naszego terenu, które stoją na czele wielu instytucji i organizacji: Dyrektorki placówek edukacyjnych oraz Szkół Stowarzyszeniowych, Panie Kierownik Referatów Urzędu Gminy, Kierownik WTZ w Pobiedniku Małym, Radne, Sołtyski, Prezesi Stowarzyszeń, Instruktorki prowadzące zajęcia w CKiP, przedstawicielki KERiI i nie mogło zabraknąć przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich, które przybyły w pięknych kolorowych strojach nadając tym samym uroczystości pięknej oprawy. Wszystko czym gospodynie raczyły gości przygotowały same jak również każda z przybyłych kobiet otrzymała upominek, który został wykonany własnoręcznie przez KGW Dobranowice. Historię działalności tego Koła przybliżył nam Zarząd KGW z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, w której i tak nie sposób było wszystkiego pokazać. Czas mijał bardzo szybko przy zabawie z Krakowską Grupą Biesiady Muzycznej, oraz przygotowanych konkursach nawiązujących do tradycji wsi polskiej. Jednym z nich było wiązanie gorsetu i butów do stroju krakowskiego, musimy zaznaczyć, że modelki były żywe:). Drugim konkursem było zrobienie serwetkowej wycinanki z którą przedstawicielki z wszystkich KGW świetnie sobie poradziły. Wszystkie prace były piękne, a jury nagrodziło pierwsze trzy miejsca. Uroczystość uświetniły wystawy rękodzieła Pani Danuty Godzickiej oraz podopiecznych WTZ z Pobiednika Małego. Każda z Pań mogła skorzystać z małych zabiegów kosmetycznych dzięki uprzejmości przedstawicielek firmy kosmetycznej MARY KAY.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe Wójtowi Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Józefowi Rysakowi, Państwu Marzenie i Edwardowi Dziurzyńskim z firmy „EDMAR” Państwu Halinie i Leszkowi Będkowskim z firmy „LECH” oraz Pani Barbarze Gajda-Constanzo.Dziękujemy również OSP Dobranowice za okazaną pomoc.

Wierzymy, że o roli kobiet w życiu społecznym pamięta się zawsze, nie tylko przy jakiejś okazji raz do roku. Kobiety wypełniając rolę małżonki, matki, gospodyni, nauczycielki, pracownika winny być traktowane z szacunkiem, wyrozumiałością.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie