XV Gminne Forum Kobiet w Gminie Igołomia- Wawrzeńczyce.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 marca 2023

Po dwu letniej przerwie spowodowanej pandemią i różnymi obostrzeniami wróciło do kalendarza wydarzeń cyklicznych Gminne Forum Kobiet.

12 kwietnia 2023r. już po raz XV odbyła się ta uroczystość. Gospodarzami tego Święta Kobiet w gminie było Koło Gospodyń Wiejskich z Odwiśla i oczywiście uroczystość odbyła się w siedzibie KGW, a organizatorem niezmiennie jest Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach. Wszystkie przybyłe Panie i obecnych w tym dniu włodarzy gminy: Przewodniczącego Rady Gminy Pana Stefana Nawrota i zastępcy wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Pana Henryka Jończyka powitała Dyrektor Centrum Kultury i Promocji  Pani Agnieszka Wawrzeń wraz z Panią Danutą Jordan. Przy tej okazji podkreślamy rolę kobiety w życiu rodzinnym, społecznym, samorządowym. Oddajemy szacunek kobietom, które spełniają  rolę: małżonki, matki, babci, gospodyni. Zaproszenie przyjęły Panie z naszej gminy zrzeszone w stowarzyszeniach, szczególnie w Kołach Gospodyń Wiejskich, które wspierają rozwój wsi, kultywują tradycję i folklor, pielęgnują i przekazują zwyczaje, obyczaje następnym pokoleniom. Kobiety pełniące ważne funkcje publiczne i zawodowe w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce: radne, sołtyski, prezeski i przewodniczące stowarzyszeń, dyrektorki szkół, kierowniczki jednostek dbających o rozwój kultury oraz odpowiedzialnych za pomoc społeczna w naszej gminie.

Na uroczystości został odczytany list z życzeniami od Wójta Gminy Igołomi-Wawrzeńczyce Pana Józefa Rysaka, który z przyczyn osobistych nie mógł być obecny z Paniami w tym dniu. W odczytanych życzeniach było również podziękowanie skierowane do organizatorów Forum Kobiet szczególnie do gospodarzy tego wydarzenia Pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Odwiśla. Wszystkim obecnym kobietom życzył dobrej zabawy i dużo wrażeń z XV Gminnego Forum Kobiet. Następnie odbyła się prezentacja działalności koła, którą przedstawiła Pani Danuta. W tym momencie głos zabrali obecni Panowie, którzy na ręce przewodniczącej koła złożyli piękne bukiety kwiatów wraz z gorącymi życzeniami był również odczytany wiersz przez Pana Henryka Jończyka dedykowany Paniom. Przewodnicząca KGW Odwiśle Pani Danuta Jordan na ręce zastępcy wójta złożyła podziękowania dla Pana Józefa Ryska Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce za wsparcie finansowe dzięki któremu mogło odbyć się Gminne Święto Kobiet.

Po części oficjalnej gospodynie zaserwowały przygotowany poczęstunek, a każda z obecnych Pań otrzymała drobny upominek. Atmosfera Gminnego Forum Kobiet była bardzo ciepła i rodzinna, rozmowom nie było końca. Zaproszone Panie spędziły bardzo sympatyczne popołudnie i wieczór.

Dziękujemy KGW Odwiśle za atmosferę i gościnność. Do zobaczenie za rok tym razem u KGW z Wawrzeńczyc.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Siedziba KGW Odwiśle

  Siedziba KGW Odwiśle

 • Powiększ zdjęcie Zaproszeni goście

  Zaproszeni goście

 • Powiększ zdjęcie Zaproszone Panie

  Zaproszone Panie

 • Powiększ zdjęcie Panie z KGW

  Panie z KGW

 • Powiększ zdjęcie Zaproszeni goście

  Zaproszeni goście

 • Powiększ zdjęcie Powitanie gości przez Przewodniczącą KGW Odwiśle i Dyrektor Centrum Kultury i Promocji

  Powitanie gości przez Przewodniczącą KGW Odwiśle i Dyrektor Centrum Kultury i Promocji

 • Powiększ zdjęcie Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

  Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

 • Powiększ zdjęcie Przemowa Wicewójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Pana Henryka Jończyka

  Przemowa Wicewójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Pana Henryka Jończyka

 • Powiększ zdjęcie Życzenia i kwiaty dla wszystkich Pań na ręce Przewodniczącej KGW Odwiśle

  Życzenia i kwiaty dla wszystkich Pań na ręce Przewodniczącej KGW Odwiśle

 • Powiększ zdjęcie Przewodniczący Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z Przewodniczącą KGW Odwiśle

  Przewodniczący Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z Przewodniczącą KGW Odwiśle

 • Powiększ zdjęcie Wszyscy obecni na XV Gminnym Forum Kobiet - Odwiśle 12.03.2023r.

  Wszyscy obecni na XV Gminnym Forum Kobiet - Odwiśle 12.03.2023r.