Hej kolęda, kolęda ...

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 stycznia 2023

Idealnie 6 stycznia 2023r. w święto Trzech Króli Grupa kolędnicza PASTERZE obchodziła Jubileusz 70 – lecia swojego powstania. Uroczystość jubilaci rozpoczęli mszą świętą w kościele parafialnym w Igołomi, gdzie padło wiele ciepłych słów i moc gorących życzeń. Zaproszenie do wspólnego świętowania tak zacnego jubileuszu otrzymali wszyscy mieszkańcy gminy Igołomia-Wawrzeńczyce za pośrednictwem FB.

Dalsze świętowanie z przybyłymi gośćmi miało miejsce w budynku OSP Złotniki. Obecny był gospodarz gminy Pan Józef Rysak, Przewodniczący Rady Gminy Pan Stefan Nawrot, zastępca wójta Pan Henryk Jończyk, Radny Powiatowy Pan Konrad Szymacha, dyrektorzy placówek edukacyjnych, mieszkańcy Koźlicy, Złotnik, radni, sołtysi. Uroczystość prowadziła Pani Agnieszka Wawrzeń dyrektor Centrum Kultury i Promocji, a Pan Piotr Paluch pokrótce przedstawił historię grupy. Jubileusz był również okazją do promocji książki, która powstała w ramach grantu. Przygotowanie i wydanie publikacji pt. „Pasterze z Koźlicy”. Publikacja opracowana została przez Stowarzyszenie Folklorystyczne “Kuźnia”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014–2020. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Książka zawiera przede wszystkim opis historii grupy, zapis tekstów kolęd, przyśpiewek do szopki wraz z zapisem nutowym. Zapisane są w niej również dialogi pasterskie. Część książki poświęcona została opisowi zwyczajów kolędniczych w regionie krakowskim. Pięknie wydaną książkę otrzymał każdy świętujący z Jubilatami tego dnia. PASTERZE przedstawili Pastorałke, która przekazywana jest z pokolenia na pokolenie wśród mieszkańców Koźlicy, która pochodzi z XVIII wieku. Pieczołowicie przekazywana niezmienna w treści króluje w czasie Świąt Bożego Narodzenia.

Należy zaznaczyć, że dzięki wielkiemu zaangażowaniu pana Piotra Palucha istnieje grupa kolędnicza "Pasterze z Koźlicy". Liczy ona siedem osób, samych mężczyzn w różnym wieku: Daniel Paluch, Łukasz Świeczka, Robert Świeczka, Marcin Strzelecki, Eryk Drzewiecki i Piotr Guzik. Po występie miało miejsce wręczenie okolicznościowych statuetek wszystkim którzy wspierają i są pomocni Grupie PASTERZE. Statuetki otrzymali również nieżyjący już założyciele, które zostały odebrane przez członków ich rodzin, byli kolędnicy oraz obecni. Słowa uznania i podziękowania za zaangażowanie, a przede wszystkim za pieczołowite pielęgnowanie  naszej polskiej tradycji kolędowania jednej z piękniejszej tradycji usłyszeli Jubilaci od zaproszonych gości. Gościnnie na scenie z kolędą z kozą wystąpiła Grupa Kolędnicza HERODY z Owczar. Dużą niespodzianką była kolęda uczestników Orszaku Trzech Króli  z parafii Wawrzeńczyce. Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy jubileuszu udali się na wspólne  biesiadowanie, które stało się okazja do wspominania dziejów grupy PASTERZE.

Grupy kolędnicze są naszym dobrem narodowym i jako „Kolędnicy” są wpisani na niematerialną listę krajową dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie