XIII Małopolskie Święto Warzyw - ODWOŁANE !!!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 kwietnia 2020

Otrzymaliśmy smutną informację od głównego organizatora MŚW, którą Państwu poniżej przedstawiamy.

Z przykrością informujemy, że w dniu 22 kwietnia 2020 roku na wniosek Komitetu Organizacyjnego Wójt Gminy podjął decyzję o odwołaniu XIII Małopolskiego Święta Warzyw w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce, które planowane było na 6 września 2020 r.

Od powołania Komitetu zostały podjęte liczne działania
w celu organizacji uroczystości, między innymi:
- został złożony do KSOW wniosek o dofinansowanie MŚW na kwotę 163.000zł.,
- podpisana została umowa z Gwiazdą wieczoru Kasią Stankiewicz wokalistką Zespołu Varius Manx, zapłacono już zaliczkę w kwocie 23.000 zł.,
- podpisano umowy na zabezpieczenie scenotechniki, oraz gastronomi.
Pomimo podjętych zobowiązań aktualna sytuacja w kraju i rekomendacje WHO, Głównego Inspektora Sanitarnego
w zakresie sytuacji epidemiologicznej związanej
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2
i niepewnej przyszłości nie można było postąpić inaczej.
W najbliższym czasie Gmina musiałaby pozyskać opinie Sanepidu, Policji Powiatowej oraz Państwowej Straży Pożarnej niezbędne do organizacji imprezy masowej co jest obecnie nie możliwe, ponieważ, wszystkie imprezy masowe
w kraju zostały „zakazane” do odwołania.
Obecne działania Samorządu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce nakierowane są na walkę z koronawirusem. Wsparciem finansowym w obecnej sytuacji został objęty szpital w Proszowicach, ośrodki zdrowia z terenu gminy oraz jednostki OSP z terenu gminy.
Sytuacja przedsiębiorców z terenu naszej gminy jest trudna
a może być jeszcze trudniejsza. Niepewna jest również sytuacja naszych rolników. Stabilna dotychczas sytuacja finansowa gminy może ulec diametralnej zmianie
w przyszłości i niezbędne może okazać się wsparcie ze strony gminy. Niepewne jutro skłania do podjęcia decyzji
o odwołaniu uroczystości.
W obecnej sytuacji najważniejsze jest zdrowie i życie ludzkie, mam nadzieję, że po trudnym okresie będziemy jeszcze mieli możliwość organizacji uroczystości w latach przyszłych.

Z poważaniem
Józef Rysak
Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

Galeria

  • Powiększ zdjęcie