Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Kochamy CKiP

Ferie z CKiP

Święto Narodowe

I miejsce na Dożynkach Powiatu Krakowskiego

Orkiestra Hejnał w Przegini

Dzień dziecka w CKiP dla najmłodszych

Odlotowe wakacje z CKiP 2019 r.

Nasi aktywni seniorzy

Promocja

Wycieczka KGW

Budynek CKiP

Zegar słoneczny

Koncert Patriotyczny - "BEZ WOLNOŚCI TRUDNO NAM ŻYĆ"

Niedzielnym wieczorem 2. czerwca w igołomskim pałacu odbył się ostatni z cyklu sześciu koncertów realizowanych w każdej gminie z terenu LGD Korona Północnego Krakowa w ramach projektu pt. BEZ WOLNOŚCI TRUDNO NAM ŻYĆ - CYKL KONCERTÓW PATRIOTYCZNEGO ŚPIEWANIA.
Koncert dofinansowany ze środków biura niepodległa w ramach programu dotacyjnego Powstanie Styczniowe 1863-1864"
Organizatorem uroczystości jest Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa wraz z Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach.
Obecnością zaszczyciła nas Pani Wójt Barbara Gładysz w asyście swojego zastępcy Pana Łukasza Sendora. Wydarzenie to gościło również Wiceprezes Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa Pani Barbara Kawa.
Celem projektu było upamiętnienie obchodów 160. rocznicy powstania styczniowego i przybliżenie członkom lokalnych społeczności wydarzeń z czasów powstania. Na koncercie w naszej gminie wystąpiła Orkiestra Dęta HEJNAŁ z Igołomi pod batutą kapelmistrza Patryka Mietły. W trakcie koncertu kilka utworów zaśpiewali członkowie orkiestry: Gabriela Migdał oraz Krzysztof Łuczywo. Pomiędzy pieśniami i piosenkami odczytywano dające do myślenia opracowanie autorstwa dr. hab. Konrada Meusa, profesora Uniwersytetu im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie pt. „Pogranicze w ogniu. Powstanie styczniowe na obszarze korony północnego Krakowa".
Na koniec odbyły się podziękowania za współpracę oraz wspólne zdjęcia.
Bibliografia zbiorcza:
Źródła archiwalne
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie:
• C. k. Ministerstwo Robót Publicznych, sygn. 200, Errichterung einer Zolleinbruchstelle an der oesterr[eichisch]-russischen Grenze zwischen Niesułowice und Szyce [Budowa komory celnej na granicy austriacko-rosyjskiej między Niesułowicami i Szycami].
• Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, sygn. 2372, Akta […] nadzoru służby celno-granicznej w guberni radomskiej w przestrzeni od komory Michałowice do miasta Zawichostu, vol. II, 1846-1848.
Archiwum Państwowe w Radomiu:
• Izba Skarbowa Kielecka, sygn. 58/44/183: O przejęciu na skarb państwa dóbr poduchownych Więcławice/O priemie w kaznu poprichodskago imuszczestwa Wiencławice .
• Izba Skarbowa Kielecka, sygn. 58/44/10798: Dzierżawy wieczystej dóbr pojezuickich Więcławice.
Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie:
• sygn. fond 146: Namiestnictwo Galicyjskie, opis 7, sprawa 2417.
Źródła drukowane
Dokumenty terenowych władz wojskowych powstania styczniowego 1863-1864, seria: Powstanie styczniowe. Materiały i dokumenty, red. W. Djakow, S. Kieniewicz, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976.
Galicja w powstaniu styczniowym, seria: Powstanie styczniowe. Materiały i dokumenty, red.
S. Kieniewicz, I. Miller, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1980.
Spiskowcy i partyzanci, opracowanie S. Kieniewicz, A. Borkiewicz-Celińska, Warszawa 1967.
Źródła memuarystyczne:
Kalita Karol (pułkownik Rębajło), Ze wspomnień krwawych walk, rękopis wydał i wstępem opatrzył A. Medyński, Lwów 1913.
Taniewski (Tetra) Aleksander, Moje życie. Pamiętnik autobiograficzny, [w:] Zapomniane wspomnienia, opracował, opatrzył wstępem i posłowiem E. Kozłowski, Warszawa 1981.
Opracowania:
Dominiczak H., Granice państwa i ich ochrona na przestrzeni dziejów 966-1996, Warszawa 1997.
Jędrzejewski P., Dzieje podkrakowskich Szyc [https://www.wielka-wies.pl/media/193836/historia-szyc.pdf].
Kieniewicz S., Mierosławski Ludwik (1814-1878), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XX, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1975.
Latawiec K., Rosyjska Straż Graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914, Lublin 2014.
Meus K., Chorązki M., Na granicy. Monografia historyczna gminy Michałowice, T II: Od schyłku XVIII wieku do 1949 roku, Michałowice 2018.
Tokarz W., Kraków w początkach powstania styczniowego i wyprawa na Miechów, T. 2, Kraków 1914.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-06-03 13:23przez:
Opublikowano:2024-06-02 00:00przez:
Podmiot udostępniający: Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach
Odwiedziny:103

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.