Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach

PRZYPOMINAMY DANE DO PRZELEWU

Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach

32-125 Wawrzeńczyce 160

 Bank Spółdzielczy w Proszowicach

43 8597 0001 0050 0506 6056 0001

tytuł przelewu: wakacje z CKiP 2021: inię i nazwisko dziecka