Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach

Andrzej z Wiślicy- pierwszy proboszcz w parafii Igołomia