Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach

Ciekawostka

Towarzystwo Lekarskie Krakowskie wraz z Komisją Nauk Medycznych Oddziału PAN w Krakowie oraz Oddziałem Krakowskim Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego w 2015r. (50 rocznica śmierci) zorganizowało spotkanie naukowe poświęcone sylwetce prof. Leona Tochowicza (1897-1965) - Dziekana Wydziału Lekarskiego, Prorektora ds. nauki Akademii Medycznej w Krakowie i Rektora tej uczelni, jak również inicjatora budowy Instytutu Pediatrii w Krakowie-Prokocimiu. Prof. Leon Tochowicz uważany jest za pioniera polskiej kardiologii prewencyjnej, a  w swojej pracy naukowo-badawczej koncentrował się na zagadnieniach miażdżycy i nadciśnienia tętniczego.

Źródło informacji cm-uj.krakow.pl